Technologijos

Eyesight technologija

Grįžti atgal

SUBARU tiki visapusiu saugumu, kurio svarbią dalį sudaro sauga siekiant išvengti susidūrimų, todėl dedame visas pastangas rūpindamiesi, kad nelaimė neįvyktų. Naujoviška SUBARU pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“ naudoja dvi stereokameras, fiksuojančias trimačius spalvinius vaizdus su beveik žmogaus akiai prilygstančia vaizdų atpažinimo geba.

Iš abiejų kamerų vaizdų tiksliai nustatydama pavidalą, greitį ir atstumą, sistema aptinka ne tik automobilius, bet ir motociklus, dviračius bei pėsčiuosius. Pastebėjusi galimą pavojų, sistema įspėja vairuotoją ir prireikus net įjungia stabdžius, kad padėtų išvengti nelaimės. Šios „EyeSight“ saugos užtikrinimo funkcijos palengvina vairuotojo naštą ir sustiprina važiuojančių saugumo jausmą.

Naujoji sistema pastebi visus objektus aplink ir jie nelygūs vienas kitam: Sistema „EyeSight“ atskiria žmones nuo stovinčių automobilių. Jeigu jūsų greitis neviršija 30 km/val., automobilis, užfiksavęs kliūtį, sustos arba pristabdys. Taip pat ši naujovė naudinga žioplinėtojams. Sistema primins, kad aplinkui yra potencialių kliūčių, įvertins, koks atstumas skiria, ir paprašys elgtis apdairiai. Dvi video kameros tarpusavyje sujungtos specialiai sureguliuota stabdžių sistema.

Kameros įmontuotos priekinio lango viršuje ir atpažįsta pėsčiuosius bei automobilius. Vos tik kameros nustato, kad objektas pateko į mašinos važiavimo trajektoriją, pasigirsta garsinis signalas. Jei vairuotojas nereaguoja, įsijungia stabdžių sistema, kuri sustabdo automobilį arba sumažina jo greitį.

Subaru Eyesight funkcionalumas

Subaru EyeSight sistemą sudaro dvi technologijos: pagalbos vairuotojui technologija skirta informuoti apie situaciją kelyje, o susidūrimo prevencijos technologija – laiku įsikišti ir neleisti įvykti nelaimei.

Adaptyvusis pastovaus greičio palaikymas

Subaru EyeSight ne tik išlaiko vairuotojo nustatytą greitį kaip įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos. Aptikusi kitą automobilį priekyje, adaptyviojo pastovaus greičio palaikymo sistema pakoreguoja greitį taip, kad atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio nekistų, t.y. sistema pastoviai stebi atstumą ir greičių skirtumą. Sistema valdo variklio, transmisijos ir stabdžių veikimą priderindama jūsų automobilio greitį prie transporto srauto, o automobilio greitis gali siekti net 180 km/h. Adaptyviojo pastovaus greičio palaikymo sistema, naudojama važiuojant automagistralėmis, greitkeliais ir panašiais keliais, aptinka priekyje važiuojantį automobilį ir jo stabdžių šviesas, todėl gali padėti išlaikyti reikiamą tempą, kai tenka važiuoti vis pristabdant intensyvaus eismo sąlygomis. Tai labai patogu tolimų kelionių metu.

Vingiavimo ir išvažiavimo iš juostos įspėjimas

Jei vairuojate naują Subaru automobilį ir dėl nenumaldomo nuovargio imate vingiuoti ar krypti iš važiavimo juostos, ši įspėjimo funkcija padeda išlikti budriam – pasigirsta garso signalas ir ima žybsėti indikatorius. Vingiavimo juostoje įspėjimo funkcija veikia tik važiuojant apie ~60 km/h arba greičiau. Važiuojant maždaug 50 km/h ar greičiau ir atsitiktinai priartėjus bei kirtus važiavimo juostos ribą be posūkio signalo, ši funkcija įjungia garso signalą ir žybsintį indikatorių dar prieš tai, kai jūs iškrypstate iš juostos. Kai esate sustoję ir „EyeSight“ nustato, kad eismas srautas vėl pajudėjo, įspėjimo apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą funkcija garso signalu ir žybsinčiu indikatoriumi paragina vairuotoją važiuoti.

Avarinio stabdymo sistema

Aptikusi gresiantį susidūrimą su priekyje esančiu automobiliu ar kita kliūtimi, avarinio stabdymo sistema gali įspėti vairuotoją garso signalu ir įsižiebusia lempute prietaisų skyde. Jei vairuotojas nesiima jokių veiksmų nelaimei išvengti, sistema gali automatiškai suaktyvinti stabdžius, kad sumažintų smūgio stiprumą arba, jei įmanoma, susidūrimo apskritai būtų išvengta. Jei vairuotojas pats imasi veiksmų susidūrimui išvengti, jam gali padėti suveikusi pagalbinė avarinio stabdymo sistema.*3

Avarinis akceleratoriaus valdymas

Kai Subaru EyeSight aptinka priekyje esančią kliūtį, o jūs įjungiate važiavimo pirmyn pavarą, automatiškai įjungiamas avarinis akceleratoriaus valdymas – pasigirsta keli trumpi pyptelėjimai, sužybsi indikatorius, o variklio galia sumažinama išvengiant susidūrimo. Jei kyla susidūrimo priekyje pavojus, avarinio vairo valdymo funkcija padeda vairuotojui staigiai pasukti automobilį ir išvengti susidūrimo.

Paaiškinimai:

*1 - „EyeSight“ – tai pagalbinė vairavimo sistema, kuri ne visomis aplinkybėmis gali veikt optimaliai. Už saugų bei atsargų vairavimą ir eismo taisyklių laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Sistemos efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, techninės automobilio būklės, oro ir kelio sąlygų. Išsamią informaciją apie „EyeSight“ veikimą ir apribojimus, įskaitant šioje brošiūroje paminėtas funkcijas, rasite eksploatacijos instrukcijoje.
*2 - Kadangi „EyeSight“ gali aptikti tik aukštesnius nei 1 metras nuo žemės objektus, iki 1 metro ūgio vaikai nebus pastebėti. Be to, atsižvelgiant į įvairias sąlygas, gali pasitaikyti, kad sistema neaptiks esamų objektų.
*3 - Avarinio stabdymo sistema gali suveikti ne visada. Atsižvelgiant į objektų greičių skirtumą, objekto aukštį ir kitas sąlygas, „EyeSight“ sistema gali neveikti optimaliai.

Grįžti atgal