Pavojingų atliekų utilizavimas

Padangų utilizavimas

Grįžti atgal

Neaktyvios netinkamai išmetamos baterijos, akumuliatoriai - didžiūlė žala aplinkai ir gamtai. Iš baterijų į aplinką patenkantys sunkieji metalai, rūgštys, toksinės medžiagos daro neigiamą negrįžtamai didžiulį poveikį aplinkai. Ypatingai pavojingi yra juose esantys sunkieji metalai-švinas, gyvsidabris, kadmis. Patekę į mus supančią gamtą jie tampa įvairių sunkių susirgimų priežastimi.

Dalis baterijose, akumuliatoriuose esančių metalų-manganas, cinkas, švineas yra tinkami perdirbimui ir pakartotinai gali būti panaudojami. Netinkamos pakartotinam panaudojimui dalys yra utilizuojamos, atiduodant jas specialioms perdirbimo įmonėms.

Baterijų, akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Tiek baterijų, akumuliatorių atliekų negalima maišyti su kitomis atliekomis. Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos baterijų, akumuliatorių atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms tesę įmonės ir ngali būti laikomos ilgiau nei 3 mėn.

Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumuliatoriai priimamos nemokamai jų pardavimo vietose. Netinkamas baterijas ir akumuliatorius meskite į tam skirtas specialas talpas, kurios yra paženklintos baterijų ir /ar/ akumuliatorių surinkimo ženklu. Šias talpas taip pat galite rasti didžiuosiuose prekybos tinklų parduotuvėse, degalinėse, servisuose ir remonto dirbtuvėse.

Grįžti atgal