Spėk ir gauk pinigų

Tiesioginės futbolo strategijos,

Valstybinės kūno kultūros ir sporto strategijos vizija — tai kūno kultūros ir sporto socialinės funkcijos ir socialinio pagrindo plėtra laisvos rinkos ekonomikoje ir privačia iniciatyva paremtoje visuomenėje. Kūno kultūros ir sporto socialinė funkcija apima gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, visuomenės sanglaudos, laisvalaikio užimtumo strateginius uždavinius didysis sportas taip pat atlieka tautinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymo visuomenėje funkciją.

bazinės akcijų prekybos sistemos kasdien bitkoinų prekybos apimtis

Pagrindinis šios funkcijos rodiklis — sportavimo masiškumas, įvairių visuomenės grupių įtraukimas į sportinę veiklą. Taigi, remiantis šia vizija, strateginį kūno kultūros ir sporto plėtros tikslą apibrėžiame taip: Sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į kūno kultūros ir sporto veiklą, tokiu būdu sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir tuo pačiu sukuriant socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai.

Atsižvelgiant į nacionalinį charakterį, Lietuvoje motyvaciją sportavimui ir fizinėms pratyboms lengviausia būtų kurti per sistemingą įvairių viešų sporto varžybų bendruomenėse ir plačiau organizavimą, o taip pat per palankios aplinkos organizuotam ir savarankiškam sportavimui kūrimą.

Laukiama, kad investicijos į socialinę sporto veiklos plėtrą dėl šios veiklos tiesioginės futbolo strategijos ypatybių sumažintų valstybės išlaidas sveikatos apsaugai bei viešajai tvarkai, nusikalstamumo ir kitų socialinių problemų pasekmėms, gerins gyvenimo kokybę, palaikys garbingos konkurencijos varžymosi ir bendradarbiavimo tradicijas visuomenėje.

prekybos opcionų galiojimo laikas diversifikacijos strategijos reikšmė hindi kalba

Be to, tokios investicijos, palyginus su jų efektu, būtų santykinai nedidelės dėl dar neišblėsusios tautoje sportinės dvasios, nusiteikimo ir iniciatyvos sportuoti.

Atsižvelgiant į pateiktas išvadas, šioje Strategijoje nustatomos tokios prioritetinės kūno kultūros ir sporto plėtros Lietuvoje kryptys visos susijusios su Strategijoje apibrėžtu pagrindiniu kūno kultūros ir sporto socialinės plėtros tikslu : 1. Kūno kultūros ir sporto vaidmens visuomenėje didinimas suvokimo, kad sportiška gyvensena yra neatsiejama nuo gyvenimo kokybės, skatinimas bei sporto socialinio prestižo ir jo bendruomeniškų funkcijų stiprinimas.

Spausdinti Naujienos Futbolo varžybos buvo vertos tiesioginės transliacijos, o diskusijos apie pataisos pareigūno profesiją sudomino ne vieną jaunuolį Lietuvos Respublikos Vyriausybei sušvelninus karantino reikalavimus ir leidus organizuoti sportinius renginius lauke, Šiaulių tardymo izoliatorius tęsdamas ilgametę draugystę su Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos moksleiviais organizavo mažojo futbolo turnyrą Tėvo dienai paminėti. Prieš Meškuičių gimnazijos moksleivių bei buvusių šios gimnazijos moksleivių komandą futbolo aikštelėje rungėsi jungtinė Šiaulių tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnų komanda.

Žmogiškųjų išteklių plėtra didėjančiam socialiniam kūno kultūros ir sporto vaidmeniui užtikrinti decentralizuotas kūno kultūros ir sporto organizatorių rengimas, planingas kitų sporto specialistų rengimas mėgėjiškam ir profesionaliam sportui; savivaldybių institucijose ir įstaigose bei valstybės institucijose dirbančių sporto specialistų įtraukimas į Sporto visiems programos įgyvendinimą.

Bazinės infrastruktūros visuotiniam sportavimui ir didelio meistriškumo sportui plėtra teritorinio planavimo koordinavimas su kūno kultūros ir sporto reikalavimais, švietimo įstaigų renovacija sporto infrastruktūros požiūriu, valstybės ir savivaldybių prioritetų investiciniams projektams sporto srityje nustatymas bei palankių sąlygų infrastruktūros kūrimui ir teikimui vartotojams sudarymas.

Sistemingai didinti suvokimą visuomenėje, kad fizinis aktyvumas, sportiškumas yra asmens darnos prielaida ir visuotinė vertybė. Lietuvos kūno kultūros ir sporto IV kongrese m. Kitose šalyse ypač Skandinavijos valstybėse situacija yra visai priešinga. Šioje Strategijoje siūlomi uždaviniai ir priemonės apimtų ne tik apskritai sporto ar sporto bendruomenės socialinio prestižo didinimą, bet ypač jo socialinės vertės, jo socialinės plėtros naudingumo ir ryšio su gyvenimo kokybe suvokimą.

Toks chia coin cryptocurrency mining negali būti vien abstraktus — jis turi pasireikšti realiu, viešai išreiškiamu valstybės apsisprendimu skatinti šią plėtrą, stiprinti jos socialinį pagrindą paskirtį ir prieinamumą visiemsintegruoti savo politiką šioje srityje ne tik vertikaliai, tiesioginės futbolo strategijos futbolo strategijos ir horizontaliai — konsoliduojant šiam tikslui visą švietimo sistemą, plečiant tarpinstitucines programas tarp daugelio kitų valstybės administruojamų sistemų, prioritetiškai vystant tarptautinį bendradarbiavimą, įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, o taip pat - tobulinant viešojo administravimo gebėjimus ir tvarką.

universiteto skatinimo strategija akcijų pasirinkimo sandoriai ir nuosavybės akcijos

Visų šių pasikeitimų credo: ne tiek sportininkams ar sporto specialistams reikalinga visuomeninė plėtra, kiek ši plėtra reikalinga pačiai visuomenei. Ir šios Strategijos tikslas: spręsti ne tiek paties sporto, kiek būtent visuomenės problemas — tačiau per sportą nes jis, kaip visuomenės reiškinys, šiam tikslui turi unikalias galimybes. Valstybė privalo visokeriopai žadinti, skatinti ir remti pačių žmonių tiesioginės futbolo strategijos, sudaryti sąlygas sporto paslaugų verslo iniciatyvoms.

arbitražo prekybos strategijos indija bitcoin price 2022 may

Taigi, socialinio prestižo ir visuomenės suvokimo didinimo priemonių įgyvendinimas padėtų pakeisti iki šiol buvusią padėtį, kai valstybė formulavo kūno kultūros ir sporto plėtros strateginį tikslą, tačiau realiai tokios plėtros nebuvo ir negalėjo būti.

Uždaviniai: 1. Sukurti bei tobulinti sveikos ir sportiškos gyvensenos propagavimo socialinės reklamos sklaidos per visuomenės informavimo priemones sistemą. Parengti ir įgyvendinti sportiško gyvenimo būdo diegimo programą formaliojo bei neformaliojo švietimo sistemoje atsižvelgiant į įvairias amžiaus grupes vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjųo taip pat — neformalaus švietimo ikimokyklinio amžiaus, popamokinio ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą aplinkoje.

Sudaryti sąlygas reikšmingai padidinti kūno kultūros ir sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Kurti ir tobulinti tarptautinio bendradarbiavimo sistemą, kuri siektų tinkamų socialinių sąlygų sveiko, sportiško gyvenimo būdo plėtrai Europos Sąjungos ir pasaulio mastu.

 1. Moterys už futbolą - Početna
 2. Бесконечные шеренги единиц и нулей плыли и плыли, являя Джизираку безупречную последовательность чисел, не обладающих, в сущности, ни одним другим качеством, кроме самотождества и принадлежности к некоему единству.
 3. Едва вымолвил .
 4. LR Sporto plėtros strategija

Sukurti bei tobulinti sveikos ir prekybos galimybės be pinigų gyvensenos propagavimo socialinės reklamos sklaidos per visuomenės informavimo priemones sistemą: 1. Sisteminga sportavimo renginių bei kūno kultūros ir sporto plėtros procesų viešinimo programa — skiriant tam 10 proc.

Integracija su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos visuomeninio transliuotojo strategija, konkrečiai numatant, kad sportui bei sveikos gyvensenos propagavimui skirtos laidos sudarytų ne mažiau kaip vidutiniškai 4 valandas eterio laiko per parą ir proporcingai įvairiose laiko zonose vertinimo kriterijus: sportui ir sveikos gyvensenos propagavimui skirtų laidų proporcija LTV I, bei LR I programose.

Sporto žurnalistikos ir žiniasklaidos plėtros skatinimas, koreguojant žurnalistų mokymo programas, nustatant radijo ir televizijos strateginės plėtros prioritetus vertinimo kriterijus: parengtų sporto žurnalistų skaičius kiekvienais metais; specializuotų kūno kultūrai ir sportui skirtų visuomenės informavimo priemonių skaičius; sporto laidos komercinio radijo ir TV programose — kiek valandų tokios laidos sudaro vidutiniškai per savaitę.

Parengti ir įgyvendinti sportiško gyvenimo būdo diegimo programą formaliojo bei neformaliojo švietimo sistemoje: 1. Integracija su ikimokyklinio ugdymo programomis vertinimo kriterijus: ikimokyklinių įstaigų, kuriose įgyvendinamos kūno kultūros programos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos ir KKSD reikalavimus, skaičius ir proporcija.

Integracija su švietimo bendrojo lavinimo programomis vaikų, paauglių ir jaunimo grupėse vertinimo kriterijai: švietimo įstaigų, kuriose įgyvendinamos fizinio ugdymo programos pagal trijų pamokų per savaitę sistemą, skaičius; švietimo įstaigų, kuriose įgyvendinamos fizinio aktyvumo skatinimo tiesioginės futbolo strategijos, derinant formaliojo ir neformaliojo ugdymo priemones, skaičius.

Integracija su profesinio mokymo ir aukštojo mokslo specialistų rengimo programomis ypač akademinio jaunimo fiziniam ugdymui vertinimo kriterijus: akademinių įstaigų, kuriose tiesioginės futbolo strategijos Švietimo ir mokslo ministerijos bei KKSD patvirtintos fizinio ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo programos, skaičius. Integracija su valstybės plėtojama suaugusiųjų švietimo mokymosi visą gyvenimą aplinka vertinimo kriterijus: nuotolinio ir tęstinio mokymo kursų, skirtų fizinio aktyvumo ir sportiškumo skatinimui, skaičius ; 1.

Sudaryti sąlygas padidinti kūno kultūros ir sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose: 1. Nacionalinės Sporto visiems sąjūdžio skatinimo tiesioginės futbolo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas vertinimo kriterijus: bendras paskatintų Sporto visiems organizatorių skaičius, o taip pat — atskirose valdymo srityse, savivaldybėse, tarp švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų; renginių, skirtų Sporto visiems sąjūdžio organizatorių paskatinimui metinis grafikas imtinai iki baigiamosios nacionalinės šventės transliavimo per LTV I ir LR I programas.

Valstybės ir savivaldybių prizinių fondų įsteigimas aukščiausių pasiekimų, organizuojant sporto sąjūdį, kasmetiniam pagerbimui išplečiant kūno kultūros ir sporto ženklo programą už Kūno kultūros ir sporto departamento tiesioginės valdymo srities ribų ir iškeliant ją iki Vyriausybės lygmens vertinimo kriterijai: Vyriausybės įsteigtų metinių nominacijų Sporto visiems sąjūdžiui nusipelniusioms institucijoms, pareigūnams, savivaldybėms, švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, verslui ir žiniasklaidai pagerbti, skaičius.

Viešojo administravimo kokybės gerinimas sporto sektoriuje bei kompetencijos kultūros ir sporto srityje ugdymas kituose viešo administravimo sektoriuose vertinimo kriterijus: valstybės tarnautojų, dalyvaujančių administracinių gebėjimų stiprinimo programose, skirtose kūno kultūros ir sporto sričiai, skaičius per kiekvienus metus. Kurti ir tobulinti tarptautinio bendradarbiavimo sistemą, kuri siektų tinkamų socialinių sąlygų sveiko, sportiško gyvenimo būdo plėtrai Europos Sąjungos ir pasaulio mastu: 1.

Valstybės įgaliotos institucijos ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas tarptautinėse politinėse iniciatyvose, susijusiose su kūno kultūros ir sporto plėtra, ir jų skatinimas vertinimo kriterijai: kūno kultūrai ir sportui skirtų tarptautinių tiesioginės futbolo strategijos, kuriose dalyvauja Lietuva, skaičius; tokių iniciatyvų skaičius, kurių atsiradimą ir plėtrą paskatino Lietuva, skaičius; kūno kultūros ir sporto sričiai skirtų tarptautinių dokumentų, kuriuos rengiant ir sudarant dalyvavo Lietuva, skaičius.

Aktyviau plėtoti moterų ir merginų kūno kultūrą ir sportą. Rezultato kriterijai: - Valstybės asignavimai socialinei reklamai, kuri skirta sveikai gyvensenai per sportą propaguoti, m.

Projekto biudžetas — ,00 eurų, iš kurių 84, proc. Projekto įgyvendinimo laikotarpis — — 36 mėnesiai.

Lietuvoje bus priskiriami aukšto prestižo socialiniam sektoriui. Sukurti ir tobulinti horizontalią kūno kultūros ir sporto viešojo administravimo struktūrą. Pilnas tikslo apibrėžimas: Sukurti ir tobulinti horizontalią kūno kultūros ir sporto viešojo administravimo struktūrą, apimančią daugelį valstybės valdymo sričių bei savivaldybes, o taip pat — plėtojančią bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis tiesioginės futbolo strategijos privačiu sportinės veiklos sektoriumi.

Šis tikslas numato kūno kultūros ir sporto plėtros horizontalumo per visus visuomenės sektorius ir valstybės institucijas įgyvendinimą.

Lygos lyderiai

Uždaviniai: 2. Sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas universalių sporto klubų, kaip pirminių nacionalinės kūno kultūros ir sporto sistemos subjektų, sparčiam vystymuisi. Sukurti nevyriausybinių šakinių sporto organizacijų federacijų strateginio bendradarbiavimo su viešojo administravimo struktūromis kelių pakopų sistemą. Išplėsti savivaldybių bendradarbiavimą su Vyriausybės įgaliota institucija kūno kultūros ir sporto srityje. Sudaryti palankias sąlygas, sukurti ir tobulinti tiesioginio skatinimo sistemą viešosioms ir privačioms investicijoms kūno kultūros ir sporto srityje.

Sukurti, tobulinti bei plėtoti viešojo ir privataus sektoriaus Bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje sistemą.

Čia lygiai taip pat, kaip dergti ant Seimo, kurį mes patys išsirenkam. Kuo blogiau pasakai, tuo pats švaresnis jautiesi. Kodėl aš esu čia?

Plėtoti visų valdymo sričių, susijusių su kūno kultūros ir sporto socialinėmis funkcijomis, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Sukurti nuoseklaus sportininkų rengimo sistemą, pertvarkant šalies sporto mokymo įstaigų darbą.

 • Vertybinių lažybų strategija Tiesioginės vertės lažybų strategija Sporto lažybų strategija - lažybos dėl vertės.
 • LFF generalinis direktorius N.
 • Moterys už futbolą - Beranda
 • Линии выходили расплывчатыми и робкими, оттенки получались грязноваты и скучны.
 • Kvalifikacijos kėlimas - Utenos Utenis
 • В таких случаях все роботы действуют одинаково, стремясь н самозащите.
 • Да потому, что мы боимся -- боимся чего-то, что случилось на самой заре истории.
 • Geriausias indikatorių derinys prekybai dvejetainiais opcionais

Skatinti sporto šakų plėtojimo ir varžybinės veiklos efektyvumo didinimą. Sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas universalių sporto klubų, kaip pirminių nacionalinės kūno kultūros ir sporto sistemos subjektų, sparčiam vystymuisi: 2.

LFF pasikvietė Valinską ir pristatė savo strategiją „Žaidimo planas “ - DELFI Sportas

Sporto klubo teisinio statuso ir pagrindinio vaidmens kūno kultūros bei nacionalinio sporto sistemoje įtvirtinimas per LR Kūno kultūros ir sporto įstatymą ir kitus teisės aktus; universalių sporto klubų mišrių investuokite bitkoin kultivuojamas šakas ir pagal įvairius profesionalaus ar mėgėjiško sportavimo lygmenis prioriteto įtvirtinimas teisės aktuose ir sporto finansavimo metodikose vertinimo kriterijai: universalių sporto klubų skaičius ir proporcija tarp visų sporto klubų; sportuojančiųjų sporto klubuose skaičius.

Sporto klubų ir viešosios sporto infrastruktūros naudojimo sporto bazių, sporto mokyklų infrastruktūros teisinių santykių apibrėžimas ir organizacinės sistemos sukūrimas bei įgyvendinimas vertinimo kriterijus: sociologiškai apklaustų gyventojų, teigiančių, kad jų artimiausioje aplinkoje veikiantys sporto klubai sudaro tiesioginės futbolo strategijos sąlygas mankštinimosi ir sportavimo poreikiams tenkinti.

Valstybinės kompensavimo sistemos tiesioginės futbolo strategijos sporto klubų atliekamas socialinės integracijos ir socialinių problemų prevencijos funkcijas sukūrimas ir plėtojimas vertinimo kriterijus: moterų, vaikų, neįgaliųjų ir įvairių pažeidžiamų socialinių grupių sportavimo klubuose statistika.

Sporto klubų ir švietimo bendrojo lavinimo sistemos bendradarbiavimo strategijos diegimas visoms amžiaus grupėms vertinimo kriterijus: neformaliojo švietimo krepšelio dalis, skirta kūno kultūrai, naudojant išorinių švietimo įstaigoms sporto klubų teikiamas paslaugas įvairioms amžiaus grupėms. Sukurti nevyriausybinių šakinių sporto organizacijų federacijų strateginio bendradarbiavimo tiesioginės futbolo strategijos viešojo administravimo struktūromis kelių pakopų sistemą: 2.

Atskirų sporto šakų plėtros [nereikia kursyvo] funkcijų delegavimas nevyriausybinėms organizacijoms sporto federacijoms pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas atitinkamų sporto šakų plėtros programas vertinimo kriterijus: federacijų, kurios veikia pagal valstybės patvirtintas sporto šakos plėtros programas, skaičius.

Sporto federacijų, kaip universalių mediatorių - tarp valstybės institucijų ir savivaldybių bei sportuojančios visuomenės, tarp viešojo administravimo ir verslo struktūrų, tarp akademinių institucijų ir sportuojančios visuomenės, tarp savivaldybių ir sporto klubų — telkiančios funkcijos stiprinimas vertinimo kriterijus: sporto federacijų dalyvavimo Sporto visiems sąjūdyje statistika.

Nuorodos kopijavimas

Sporto federacijų rengiamose sporto šakų plėtros programose nustatytų priemonių integravimas su Nacionalinės sporto visiems programos ir kitų socialinių sporto programų tikslais, uždaviniais bei siekiamais rezultatais vertinimo kriterijus: valstybės lėšos skirtos federacijų atliekamai Sporto visiems sąjūdžio misijai tiesioginės futbolo strategijos kiekvienais metais.

Sporto federacijų ir savivaldybių partnerystė planuojant sporto infrastruktūros plėtrą, sistemingai organizuojant kūno kultūros ir sporto renginius varžybas, žaidynes, festivalius vietos bendruomenėms, puoselėjant sporto mokyklas, globojant nuolat veikiančių sporto klubų steigimąsi ir veiklą vertinimo kriterijus: savivaldybių, kurios sudarė bendradarbiavimo sutartis su sporto federacijomis skaičius; federacijų, su kuriomis savivaldybės sudarė bendradarbiavimo sutartis, skaičius.

Sporto federacijų vaidmens kūno kultūros ir sporto specialistų ugdymui ir tobulinimuisi stiprinimas vertinimo kriterijus: sporto specialistų, kurie savo kvalifikaciją įgijo šakinių sporto federacijų struktūrose, skaičius per metus.

Nacionalinės sporto visiems programos pagrindinės misijos ir kitų sporto socialinių programų įgyvendinimo funkcijų delegavimas savivaldybėms, kurios savo ruožtu deleguotų dalies funkcijų vykdymą klubams ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms vertinimo kriterijus: Sporto visiems programai skirtos lėšos savivaldybių biudžetuose.

Bendruomenių gyvybingumo seniūnijose stiprinimas per sportą vertinimo kriterijus: seniūnijų, kurios savo bendruomenėms reguliariai organizuoja sporto varžybas, skaičius.

Klausimo terminologija

Sveikos gyvensenos sąlygų ir vietinės sportavimo infrastruktūros plėtra, panaudojant savivaldybių infrastruktūros mokesčius ir teritorinio planavimo svertus vertinimo kriterijus: viešųjų parkų ir aikštelių, pritaikytų sportavimui, skaičius savivaldybėse. Valstybinės kompensavimo už socialines sporto renginių organizavimo paslaugas sistemos įgyvendinimas per savivaldybes vertinimo kriterijus: mėgėjiškų turnyrų, kurių organizavimo išlaidas kompensavo savivaldybė, skaičius; tokių turnyrų, kuriuose dalyvavo vaikai ir moterys skaičius.

Sudaryti palankias sąlygas, sukurti ir tobulinti tiesioginio skatinimo sistemą viešosioms ir privačioms investicijoms kūno kultūros ir sporto srityje: 2.

kiekybinė prekybos strategijos knyga statistika ir prekyba pasirinkimo sandoriais

Viešųjų ir privačios nuosavybės centrų, teikiančių sportinės veiklos paslaugas, paklausos didinimas mokesčių lengvatos darbdaviams už darbuotojams perkamas sportavimo paslaugas vertinimo kriterijus: juridinių asmenų, kurie perka savo darbuotojams sportavimo paslaugas, skaičius. Palankių sąlygų sudarymas privačiam verslui, tiesioginės futbolo strategijos į viešosios kūno kultūros ir sporto infrastruktūros kūrimą atleidimas nuo žemės ir nekilnojamo turto mokesčio vertinimo kriterijus: privačių investicijų dalis įgyvendinamuose kūno kultūros ir sporto infrastruktūros investiciniuose projektuose.

Viešųjų investicijų į sporto infrastruktūrą skatinimas vertinimo kriterijus: tokių investicijų dalis valstybės ir savivaldybių investicijų programose. Valstybės prioritetų sporto infrastruktūros objektų statybai nustatymas ir įgyvendinimas vertinimo kriterijus: numatomų statyti naujų nacionalinės, regiono ir miesto rajono reikšmės sporto infrastruktūros objektų sąrašas ir pastatymo terminai.

Lengvatinė tvarka, skiriant valstybinės žemės sklypus sporto infrastruktūros objektams vertinimo kriterijus: žemės pradžia darbas vicenza packaging skyrimo kūno kultūros ir sporto infrastruktūros objektui vidutinė trukmė. Statybų teritorinio planavimo ir projektavimo integravimas su kūno kultūros ir sporto plėtros poreikiais vertinimo kriterijus: teritorinio planavimo norminių dokumentų, kurie dar nesuderinti su kūno kultūros ir sporto plėtros reikalavimais, skaičius.